Anonymous ID: 7c5810 Sept. 21, 2022, 11:10 a.m. No.17556514   🗄️.is 🔗kun

Jullie zijn echt veel en veelste ver gegaan en blijven deze lijdensweg blijkbaar nodig vinden zolang jullie je zin niet krijgen maar mij is elke zin ontnomen, ik zal niets meer te vertellen hebben aan niemand niet want het blijkt toch allemaal zo ongelooflijk dat ik er zelf liever aan twijfel en het hele sprookje vergeet, gaat allemaal maar lekker een ander voor de gek houden vuil laf klote volk!